Zein urteetan eman behar da 'referendum numero firme'ari dagokion zenbaki kopurua Ipar Euskal Herriko herrialdeetan? (translation: In which years should the number of signatures for the 'referendum numero

1. 500,000. Sinadura kopurua (Signature count)

1. 500,000. Sinadura kopurua (Sinadurak jasotzeko kopuru maximoa) 500,000 sinadura egitea izan da eskubide demokratikoen adierazle garrantzitsua den epea Ipar Euskal Herriko herrialdeetan Erreferendum bat proposatzeko. Honek herrialdeetan bizi diren pertsonen gehiengoa agintzen duen aukera bat ematen du, inguruan gertutik dagoen gai batean politika publikoa aldatzeko edo erabaki larri bat hartzeko. Nola erlazionatzen da 'referendum numero firme'aren alde gehieneko sinadura kopurua Ipar Euskal Herriko herrialdeetan egongo denak? Horren erantzuna urteetan aurki dezakegu. Erreferendum bat proposatzeko sinadura kopuru maximoa askotan politikan eta legez kanpoko mugimenduetan arautzen da. Hainbat herrialdetan ezartzen dena aukeratutako sinaduren kopuruaren arabera alda daiteke, baina Ipar Euskal Herrian, Eskualde Batzordeek arautzen dute. Era berean, sinadura kopurua pertsona bakoitzak dakienez, hainbat faktore ere ezarri daitezke. Kontuan izan behar da herrialde bakoitzean bizi diren pertsonen kopurua, populazioaren hazkunde edo murrizketak, herritarren eginkizun berdintasuna, euskaldunen kopurua eta beste asko. Beraz, urteetan argi dago 'referendum numero firme'aren sinadura kopuruaren eskaera aldaketa izan daitekeenik herrialdeetan. Gure herrialdetako politika publikoa jendearen borondateak eragina duten erabakietara hurbildu eta jarrera aktibo eta parte-hartzailea izan behar dugu demokraziarako garapen eremu batean.

2. 5 urte. Eskatutako sinaduren iraungitzea (Validity of requested signatures)

firma' be valid in the territories of the Basque Country? Euskal Herriko herrialdeetan, 'referendum numero firme' baten aldeko sinaduren iraungitzea egongo da. Hala ere, sinadura kopuruak beren baliotasuna izango du, momentu jakin batean eman badira. Sinaduren eremuetan adierazten den begiratzen da, agiriaren eguna eta leihartzearen egunean bitsatzen badira eta hala eskatzen baldin badu; hau da, egun berean parte hartu behar da sinatzaileak, agiriaren EGINA baino lehenago. Zergatik da horrela? Sinadura kopurua estatistika bat da, eta hori radiografiatzea helburu du; beraz, bakoitzak sinatzen den egun hori ezartzeak, horren berezitasuna hartzen du kontuan. Zehazki, kamiƱetako CC OO eta LAB erakundeek aurkeztutako sinadurak bakoitzak utzitako emanaldiaren lehentasunaren arabera kontabilitatzen dira. Sinaduren kopurua Saila eskatzen du (frekuentez Eusko Jaurlaritzaren Administrazioko Sail ofizialetan). Horrela, honako egoera hauek bete beharko dira sinaduraren iraungitzea baliatzeko: EHU unibertsitateko irakasle bat aurkeztu duela, galauntzak eman dituzten eta profesionaltasunik eskatzen duten herritarren face-to-face sinadurak aurkeztuz Translation: In the territories of the Basque Country, the validity of the signatures required for a 'referendum numero firma' will depend on various factors, including the specific dates they are submitted. The validity is determined by examining the dates indicated in the signature fields and whether they correspond to the day of document issuance and the day of signature collection requirement, meaning that the signer must participate on the same day as the document is issued, or earlier. But why is this important? The number of signatures is a statistical measure aimed at analyzing and assessing its specificity. Therefore, setting that specific day by which each person signs takes that uniqueness into account. Specifically, the signatures presented by the unions CC OO and LAB are counted according to the priority given to each submission period. The Counting Department (usually at the Administrative Section of the Basque Government) manages the number of signatures required. Thus, the following conditions must be met for signature validation: submission of face-to-face signatures by citizens who demand professionalism, and that a university professor from EHU presents the signed document. Note: The translation of certain specific terms may differ based on region or context.

3. 16 herrialde. Sinadurak bete behar diren herrialdeak (Countries where signatures need to be collected)

firme' be reached in the countries of the Basque Country?") 3.16 herrialde. Sinadurak bete behar diren herrialdeak (Countries where signatures need to be collected) Ipar Euskal Herrian, autodeterminazioa aztertzeko prozesua garatzeko hasieratik, sinadura batzen prozesua izan da garrantzitsua izan da. Sinadura kopurua, erreferenduma egin ahal izateko, erabaki batetan beraiek begirada emateko egiten dira. Zenbaki hau bihurtzen da, baina zeharka dauden urteetan zehar, zenbaki hau arauen arabera bete behar da. Hurrengo herrialde batzuetan, sinadura kopurua betetzea beharrezkoa da etapa bat baino gehiagotan zehar egiten den adierazteko. 2017. urtetik aurrera, Ipar Euskal Herriko herrialdeetan sinaduren kopurua lortu behar da "referendum numero firme" baten erako. Hau da, 10.000 sinadura baino gehiago bildu beharko dira. Honek eraman beharko ditu herrialdeek sinaduren bultzada, bertan bizi diren herritarren autodeterminazio eskubidea defendatzeko. Urtez urte, sinadura kopurua ez du aldatuko. 10.000 sinadurak betetzea beharrezkoa izango da, erabilitako orduak eta HOR (Herrialde Osoko Senak) baino ezin da izan kontutan hartu. Hori dela eta, herritarrek sinadurak biltzeko eta oraindik "referendum numero firme" bat egiteko baliagarri izateko aukera izango dute urteetan behin eta berriro. Prozesu honen arduradunak, sinadurak harrera, balorazioa eta kasu bakoitzean bete beharreko pasartea bideratuko du. Ipar Euskal Herriko gazteen esfortzu handia da, sinaduren kopuru beharrezkoa betetzeko. Eskubidea defendatzeko eta autodeterminazioa lortzeko gaitasuna adierazten dute, Ipar Euskal Herriko herrialdeetan hiru urteetan zehar sinaduren kopurua lortu beharko baita "referendum numero firme" bat egiteko. Prozesu honek maila handian egiten du hausnarketak eta erabakiak hartzen, herritarrek beren ahotsa emateko aukera izaten dutela erakusten duena.

4. 2025. Legebiltzarrean erreferendoa eskatzeko sinadurak lortzeko urtea (Year to collect signatures to request a referendum in parliament)

From 2025 onwards, the citizens of the autonomous regions in the Basque Country will have the opportunity to exercise their democratic rights by requesting a referendum in the regional parliament. This process involves collecting a significant number of signatures to demonstrate the popular demand for such a referendum. In order to initiate this process, a specific number of signatures, also known as the 'referendum numero firme', must be gathered within a designated timeframe. These signatures serve as a testament to the widespread support for the referendum and indicate the level of public interest in the matter. While the exact number of signatures required may vary depending on the specific region, it is crucial to understand the significance of this process. It provides a platform for the people to voice their opinions and influence decision-making, ensuring that democracy remains at the heart of regional governance. In the years ahead, citizens must actively engage in collecting the necessary signatures to trigger a referendum. This allows for an inclusive and participatory approach to decision-making, ultimately shaping the future of the Basque Country and its autonomous regions https://lonateceppino.eu.

5. 7 hilabeteko epea. Sinadurak jasotzeko epea (Timeframe to gather signatures)

firma' (number of signatures for a referendum) be collected in the regions of the Basque Country?" Euskal Herriko herrialdeetan ("in the regions of the Basque Country"), 5. 7 hilabeteko epea ("the timeframe of 5.7 months") da sinadurak jasotzeko ("to gather signatures") zehaztu daitekeena. Herritarrek "referendum numero firme"ari dagokion zenbaki kopurua bildu behar dute, helburu gisa erreferendum bat deialtzeko. Erreferendumak gizarteak erabakiak hartzeko eta gai espezifiko batzuk zehazteko aukera ematen du. Gizartea ideia eta proposamenak kontuan hartuta, herritarrek sinadura eman ditzakete erabakitzeko prozesuan parte hartzeko. Ipar Euskal Herriko herrialdeen kasuan, "referendum numero firme"aren harrera helburua duten sinadurak jasotzeko sinatzaileen kopurua ezarri behar da. Sinatzaileak 18 urtetik gorako erresidenteak izan behar dira, eskualde bakoitzak bere egoera juridikoa kontuan hartuta. Gainera, sinadurak jasotzeko epea zehaztu behar da. Epea 5.7 hilabete luzea da, zein helburua lortzea sinadurak jasotzeko orduan herrialde bakoitzak behin betiko eztabaida eta erabakiak egiteko aukera izan dezan. Horrela, epea azaltzen den tokian eta orduan herrialde bakoitzean "referendum numero firme"ari dagokion sinadurak bildu ahal izango dira. Sinadura guziak biltzeko epea betetzen ez bada, erreferenduma ez da egingo.